Adatkezelési tájékoztató

A Tekri  Kft, a továbbiakban „Adatkezelő”, mint a ,www.biotechusafutar.hu, domain név alatt elérhető weboldal, a továbbiakban: „Weboldal” és a Facebook ” BioTechUSA Futár” nevű oldalának üzemeltetője, jelen tájékoztatóban  teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó, illetve a Facebook oldalhoz kapcsolódó, szolgáltatások és a Tekri kft-vel szerződésben álló online rendelési oldalaktól, továbbiakban , „Partnerek” –től e-mail-ben vagy a regisztráció során kapott információk, valamint az Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetések, a továbbiakban: „Telefonbeszélgetés”  során végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

A Weboldal használatának megkezdésével a, valamint a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével a felhasználók, a továbbiakban: „Felhasználó” elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban a továbbiakban: „Tájékoztató”, foglalt valamennyi feltételt.
A Web-, illetve  Facebook oldal, valamint  a Telefonbeszélgetés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. 

Az Adatkezelő adatai 
Az adatok kezelője a Weboldalt és telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltető 
Tekri Kft. 

Postacím: 1052 Budapest, Károly krt 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-195879           Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság
Mail: info@biotechusafutar.hu
Telefon: +36 20 257 60 93

A Felhasználók a 3 féle módon adhatnak meg információkat, adatokat magukról:

 • A BioTechUSA Futár weboldalán,
 • Regisztráció útján,
 • az oldalra megrendelés céljából történő látogatás során, a megrendeléssel kapcsolatban megadott, annak teljesítése érdekében feltétlenül szükséges adatok megadásával.
 • Telefonbeszélgetés során a kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok,

On-line rendeléssel foglalkozó, velünk szerződésben álló Partnerek weboldalain. 
1.) A kezelt adatok köre 
1.1. A weboldal használata során: 
1.1.1. A Regisztráció során a következő személyes adatok kötelező megadása szükséges:  
A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait kényelmesebben tudja  igénybe venni,a továbbiakban: „Regisztráció”.
BioTechUSA Futár oldalon:

 • név (kereszt és vezeték is)
 • e-mail cím
 • jelszó
 • születési dátum
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • telefonszám

A regisztráció során, a Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelő Hírlevelére feliratkozni. 
Felhasználó saját, létező Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Weboldalon, 
a Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával, a továbbiakban: Facebook összekapcsolás

Facebook összekapcsolás esetén Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést az Adatkezelő részére: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája. Amennyiben Felhasználó Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során Felhasználónak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell. 

Megrendelés kezdeményezésekor, az alábbi adatok megadás lehetséges, szükséges:

 • megrendelt termék neve, íze, kiszerelése és mennyisége
 • fizetés módja (készpénz-utánvét, bankkártya, szép kártya)
 • szállítás módja (express, GLS, személyes átvétel)
 • megjegyzés

1.1.2. Az oldalra Megrendelés céljából történő látogatás során:

 • név
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • telefonszám
 • megrendelt termék neve, íze, kiszerelése és mennyisége
 • fizetés módja (készpénz-utánvét, bankkártya, szép kártya)
 • szállítás módja (express, GLS, személyes átvétel)
 • megjegyzés

1.2. Telefonbeszélgetés során:

 • név
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • telefonszám
 • fizetés módja (készpénz-utánvét, bankkártya, szép kártya)
 • szállítás módja (express, GLS, személyes átvétel)
 • megrendelt termék neve, íze, kiszerelése és mennyisége
 • megjegyzés

1.3. Partnerek oldalairól, rendelés céljából érkező mail-ek fogadása során:

 • név
 • e-mail cím
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • megrendelt termék neve, íze, kiszerelése és mennyisége
 • telefonszám
 • megjegyzés
 • fizetés módja (készpénz, bankkártya, szép kártya)
 • készpénzes fizetéses esetén a címlet

A bank-,illetve szép kártyás fizetés mobil  terminálokon keresztül történik.

Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával vagy SZÉP kártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá, azokat a bankkártyás fizetést bonyolító és terminált biztosító, SIX Payment Services (Europe) S.A. kezeli.
Ügyfélszolgálata, adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
SIX Payment Services (Europe) S.A 
https://www.six-payment-services.com/hu/site/myanalytics/my-payments.html

2.) Az adatkezelés célja és időtartama 
Az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Weboldalon történő regisztráció és a Weboldal használata (megrendelés) során: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a megrendelés teljesítése céljából, valamint kapcsolattartás. Facebook összekapcsolás esetén: Az adatkezelés célja a Felhasználó regisztrációjának, illetve későbbi, Facebook profillal történő belépésének biztosítása;

A Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”).

 • Partner cégek által továbbított, valamint  Telefonbeszélgetés során megadott adatok felhasználási célja, a Felhasználó Partner cégeknél megrendelt, illetve közvetlenül telefonon megrendelt szolgáltatások teljesítésének biztosítása.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció, a Hírlevél, Promóciós hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek, valamint Promóciós hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi. 

Amennyiben Felhasználó szeretné megszüntetné a Facebook összekapcsolást, azt a Facebook profilja beállításainak módosításával teheti meg, a Beállítások menüpont alatt. 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Saját profilt, amennyiben Felhasználó a regisztrációjától számított egy éven belül nem lép be a Saját profiljába, és a Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben megjelölt határidőn belül sem jelzi, hogy Saját profilját ne töröljék. 

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja 
Regisztráció,  Facebook összekapcsolás, Hírlevélre történő feliratkozás vagy/és Telefonbeszélgetés kezdeményezésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. 
A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.
Partnerektől kapott adatok, információk kezelésének jogalapja az Partner cég felelősségi körébe tartozik. 

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 
A Weboldalon  kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak adataik megadására. 
A Telefonbeszélgetés megkezdésekor Adatkezelő tájékoztatja a hívás kezdeményezőjét , hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Weboldalon érhető el.

A  Felhasználónak telefonos beszélgetés során, postai úton (1165 Budapest, Károly Krt. 8.) vagy elektronikus levelezés útján (info@biotechusafutar.hu) van lehetősége benyújtania a panaszát, észrevételét. 

4.) Adatfeldolgozás, személyes adatok megismerésére jogosultak köre 

a.)  Saját profil a web oldalon 

A weboldalon a regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Saját profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza: 

 • Felhasználó regisztráció során megadott adatai,
 • Felhasználó korábbi rendeléseivel kapcsolatos adatok:

 - a rendelt termék megnevezése és értéke

A saját profil használata során a Felhasználónak lehetősége van a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, Hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni. Lehetősége van továbbá Saját profilját és Facebook profilját összekapcsolni és így ezt követően a Weboldalra Facebook profilja segítségével belépni. Amennyiben szeretné megszüntetné a Facebook profillal történő összekapcsolást, azt a Facebook beállításai módosításával teheti meg. 

b.) Saját profil az éttermi rendszerben.
A Partnerektől, a Weboldalról, illetve Telefonbeszélgetés során a Felhasználó által megadott személyes és rendeléssel kapcsolatos adatokat, információkat az Adatkezelő,  illetve  az erre Megbízott alkalmazottak,  a saját éttermi rendszerében rögzíti és feldolgozza. 
Ezen adatok és információk az étterem zártkörű, belső hálózatának szerverén tárolódnak.
Ehhez a szerverhez az Adatkezelő, valamint a Megrendelés teljesítése érdekében, arra külön felhatalmazott dolgozók férhetnek hozzá. 
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. 

c.) Szolgáltatásunk biztosítása érdekében külső Szolgáltatókat, Adatfeldolgozókat is igénybe veszünk, a GDPR 28. cikke és az info tv.10. paragrafusa alapján. 
Ilyen például a webshop rendszer-,  weboldal fejlesztője, web szerver szolgáltató, külső marketinges cég.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. 

5.) A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@biotechusafutar.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1054 Budapest, Károly krt 8., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. 
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat), törlését, az info@biotechusafutar.hu e-mail vagy a 1054 Budapest, Károly krt 8., postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést, törlést  haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. 

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet vagy Promóciós hírlevelet (a 3. pontban meghatározott eset kivételével). A Felhasználó a Hírlevelek, Promóciós hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva.
6.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt,  tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban, a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását vagy jogosulatlan véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését, megsemmisítését,  sérülését eredményezi. 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül web oldalán tájékoztatja a jelen pontban meghatározott adatok vonatkozásában az érintetteket az adatvédelmi incidensről. 
Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

7.) A Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk, cookie-k. 
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon, 1. pontban írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. 

A Weboldalra, látogatással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, a jelen Tájékoztató 1. pontjában írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen. 

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal  használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) férnek hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők. 

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák: 

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak. 

A fent-említett módon gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően szinten tudja  működtetni, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja. 

Az Adatkezelő a rendelkezésre álló információkat arra is használhatja, hogy felhasználói szokásokat, forgalmi statisztikákat elemezzen  a Szolgáltatása javítása érdekében.

Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására: 
Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. 

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon, megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne.

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k: 
A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 
Linkek 
Az Adatkezelő a Weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról

8.) Adatbiztonsági megfelelések
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. 
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. 

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén, az Adatkezelő bármilyen gondossággal, körültekintéssel is végzi a tevékenységét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés  megakadályozása  az Interneten nem garantálható teljes mértékben. 
Amennyiben jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés, a fent említett óvintézkedések ellenére bekövetkezik, az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Adatbiztonsági okból rendkívül  fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) eszközölni.

9.) Jogérvényesítési lehetőségek 
Az Adatkezelő igyekszik mindent megtenni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelő módon történjen.
Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban aggálya vagy észrevétele van, kérjük jelezze azt felénk az info@biotechusafutar.hu elektronikus, vagy a 1054 Budapest Károly krt 8 postai címen. 

Személyes adatok védelméhez való jogát érintő kérdésekben, az irányadó jogszabályok szerint, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), bíróságon, illetve az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál.
A részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók. 
Egyéb esetekben jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Budapest, 2018. május 12.
Tekri Kft
Adatkezelő