Általános szerződési feltételek

A Étrendkiegészítő és Különleges táplálkozási célú élelmiszer gyártók a változtatás jogával élve a fejlesztéseknek és a változó szabályozásoknak köszönhetően értesítés nélkül módosíthatják a termékek összetételét, leírását! Adatbázisunk folyamatos karbantartásának és frissítésének ellenére előfordulhat, hogy nem tudunk azonnal lépést tartani a változásokkal így a weboldalunkon közölt termékinformációk TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, amikért az említett okok miatt felelősséget nem tudunk vállalni. Azonos név alatt található, de különböző ízesítésű termékek összetételében minimális különbség lehet (a leírásban általánosságban egy ízesítés összetételét tüntetjük fel)! Annak ellenére, hogy a webshopunkon látható raktárkészlet adatok tekintetében szintén törekszünk folyamatosan aktualizált információkat megjeleníteni, az egyszerre bejövő rendelések, vásárlások és esetleges készleteltérések miatt ezen adatok is TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A weboldalon látható árak és kedvezmények képzése emberi erőforrások által történik! A hibalehetőségek miatt a termék átvétele előtt észrevételezett tévedések esetén az árak, kedvezmények változtatásának jogát fenntartjuk! Természetesen ilyen esetben a fogyasztót a termék átvétele előtt értesítjük! A kapcsolatok menüpontban található elérhetőségeink bármelyikén szívesen adunk szakszerű tájékoztatást termékeinkről!

Weboldalunkon vagy bármelyik egyéb kapcsolati lehetőségünkön (személyesen, telefonon, e-mailen, sms-ben, fb messenger vagy instagram üzenetben) keresztül leadott rendelés fizetési kötelezettséggel jár! Amennyiben üzletünk biztosítani tudja a rendelést vagy készlethiány esetén a hiányzó termékre/termékekre a vasárlóval megbeszélt alternatívát, de a vásárló csomag megérkezésekor mégsem veszi azt át, a csomag szállításának teljes költsége a vásárlót terheli (ez esetben a díjakat a futárszolgálat cégünk felé kiállított számlája alapján határozzuk meg)! Ilyen esetben az alapvetően díjmentes szállítással (az ingyenes szállításhoz szükséges limit elérése által) kiküldött csomag teljes szállítási költségét szintén a vásárlóra terheljük! Kollégáink minden esetben jelzik, hogy várhatóan mikor kerül egy rendelés kiszállításra (GLS szállítás esetén a csomagküldő szolgálat is értesíti a vásárlót a várható érkezésről), elkerülve azt a lehetőséget, hogy a vásárló az érkezéskor ne tartózkodjon az átvétel helyszínén! Továbbá olyan termék rendelése esetén amit frissen rendelünk, hogy a vásárló a lehető leghosszabb szavatossági idővel vehesse azt át (pl.: Capriovus tojás termékek) az át nem vett rendelés teljes értéke kiszámlázásra kerül a vásárló felé épp úgy mint az olyan termék esetén amit a vásárló külön kérésére készletezünk (személyes átvételre kért rendelés esetén is)! Megértésüket köszönjük! 

Céginformáció

Név: BioTechUSA Futár Webshop
Tulajdonos és üzemeltetője: Tekri Kft
Kapcsolattartó neve: Beszeda Bálint.
A cég székhelye: 1052 Budapest, Károly körút 8. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-195879              
A cég statisztikai számjele: 25033708-4729-113-01.
Adószám: 25033708-2-41.
Közösségi adószám: HU25033708.
Bankszámlaszám: 11707062-20003359
E-mail cím: info@primeprotein.eu
Web: http://biotechusafuar.hu

Adatkezelési tájékoztató

Az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Tekri Kft kezelje,- a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a FOXPOST futárszolgálat megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében az Eladó az alábbi adatokat adja át a futárszolgálat részére: Név,Szállítási cím,Telefonszám,(utánvételnél a megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt),Megrendelés száma. A FOXPOST futárszolgálat és megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan,vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli!

Megrendelésének leadásával Ön a Tekri Kft vásárlója lesz.

A biotechusafuar.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Tekri Kft. Az Üzemeltető – a továbbiakban egységesen: Tekri.HU – garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók (a továbbiakban egységesen: Felhasználók) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli.

 

I. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

 

 1. A Honlap látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap szolgáltatásainak, információinak igénybevételekor önkéntesen aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és feltétel nélkül elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban és egyéb, a Honlap használata során alkalmazott egyes nyilatkozatokban rögzített feltételeket.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során egyidejűleg önkéntesen adatot is szolgáltat, amely részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.
 3. A Felhasználó a Honlap látogatásával tudomásul veszi, hogy egyes aloldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.
 4. A biotechusafuar.hu kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve szerződött partnere kezeli.
 5. A 4. pontban írt személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 6. A biotechusafuar.hu a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Ezen időtartam legfeljebb az ügyfél általi leiratkozás időpontjáig tarthat. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a biotechusafuar.hu és szerződött partnere olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.
 7. A biotechusafuar.hu a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.
 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a biotechusafuar.hu minden esetben tájékoztatta az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni; biztosítja továbbá az érintett számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja.
 9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a biotechusafuar.hu által ajánlott, vagy közvetített termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereskedelmi kommunikációra válaszolva – a maga részéről is kifejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- és lakcímadatait az adatkezelő közvetlen üzletszerző szervnek átadta, továbbá ezeknek az adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult.
 10. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.
 11. A biotechusafuar.hu nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót emailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.
 12. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Tekri Kft.-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.
 13. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.
 14. Bár a Honlap összeállításakor a biotechusafuar.hu kellő gondossággal járt el, nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a biotechusafuar.hu közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.
 15. A biotechusafuar.hu nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.
 16. A biotechusafuar.hu szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.
 17. A biotechusafuar.hu a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – szerződött partnerén kívül további fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
 18. A biotechusafuar.hu szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a biotechusafuar.hu nem vállal felelősséget.
 19. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.
 20. A biotechusafuar.hu honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Tekri Kft.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.
 21. A biotechusafuar.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a biotechusafuar.hu jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.
 22. A biotechusafuar.hu a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.
 23. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, vagy a jóerkölcs követelményeivel.
 24. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.II. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

 1. A Honlap szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében ajánlott a regisztráció.
 2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) szerződött partneren kívül további fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.
 3. A biotechusafuar.hu nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a biotechusafuar.hu tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, a Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.
 4. A biotechusafuar.hu kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.
 5. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait, illetve a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezeléséhez önkéntesen és határozottan hozzájárul.
 6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.
 7. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.
 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a biotechusafuar.hu nem vállal felelősséget.
 9. A biotechusafuar.hu fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, illetve felfüggessze.


III. SIMPLEPAY ADATTOVÁBBÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Elfogadom, hogy a BioTechUSA Futár Webshop [Tekri Kft.] (1052 Budapest, Károly körút 8. fszt. 5.) által a http://biotechusafutar.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre:

 • felhasználónév,
 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • ország,
 • telefonszám,
 • e-mail cím


Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.


Kérdése van írjon nekünk

info@primeprotein.eu

Fizetési Tájékoztató

SZÉP KÁRTYÁS FIZETÉS NÁLUNK LEHETSÉGES!

MINDEN SZÉP kártya típust elfogadunk! 2021.04.25-től AZ ÖSSZES ZSEBET ELFOGADJUK!

SZÉP KÁRTYÁS ONLINE FIZETÉS MENETE: 

Válassza a bankjának megfelelő SZÉP KÁRTYA ELFOGADÁS FIZETÉSI módot! *Egyelőre OTP és MKB/MBH válaszható de K&H kártyával is fizethet az alábbi módon:

K&H vagy TÖBB ZSEBBŐL TÖRTÉNŐ SZÉP kártyás fizetés esetén válassza ez ahhoz megfelelő opciót és a fizetés menetéről a rendelést követően az Ön által megadott e-mail címre küldjük a tájékoztatást! Ez alapján a fizetés gyorsan és egyszerűen lebonyolítható akár több zsebből kombinálva!

Kérjük olyan elérhetőséget adjon meg amit rendszeresen használ, hogy mihamarabb fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot!

A rendelés a fizetés megtörténte utána kerül véglegesítésre!

A SZÉP kártya portálok általános informácóit az alábbi webhelyen találja:

https://www.kh.hu/napi-penzugyek/bankkartya/szep-kartya

OTP: https://szepkartya.otpportalok.hu/fooldal/

MKB és MBH: https://www.mbhszepkartya.hu

Az ország egész területére kiszállítunk, Budapesten belül akár aznapi szállítással is! 

Ha elakadsz, hívj minket és segítünk!

Telefon: +36 20 39816 47 


SZEMÉLYESEN: Üzletünkben történő vásárlásnál is, MINDEN SZÉP kártya típust elfogadunk! 

2021.04.25-től AZ ÖSSZES ZSEBET ELFOGADJUK!

Simple Pay

MIT ÉRDEMES TUDNI A SIMPLEPAY FIZETÉSI RENDSZERRŐL?

A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.
Az OTP Mobil Kft. az elektronikus és okoseszköz alapú kereskedelem területén rendelkezik kiterjedt szolgáltatásportfolióval. Termékei Simple márkanév alatt találhatók meg a piacon. Jelenleg két fő szolgáltatást nyújt:

SimplePay Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket.
A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

Simple Mobilalkalmazás: A Simple mobilalkalmazás egy olyan hazai fejlesztésű alkalmazás, amely a mobilvásárlást ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő szolgáltatással. Így parkolójegyet, autópálya matricát, mozijegyet vásárolhat és számos további szolgáltatásból választhat egyetlen mobiltelefonos alkalmazáson belül. Letöltése ingyenes; Android, iOS és Windows Phone platformon működő okostelefonra és tabletre telepíthető.

További információért kérjük, látogasson el a www.simplepay.hu honlapra!
Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu

A Simple két szolgáltatása egymástól függetlenül működik. A továbbiakban a SimplePay Online Fizetési Rendszerrel, és az online vásárlással kapcsolatban talál információkat.

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a szolgáltató oldalára.

ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK

MasterCard, Mestro, Visa, Visa Electron, American Express
Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.

BIZTONSÁG
Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

MIRE FIGYELJEN FIZETÉSKOR?
Bankkártyával történő fizetésről

 • A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.
 • Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön kibocsátó bankjánál.
 • A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt.
 • A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

Biztonsági jó tanácsok

 • Növeli a biztonságot, ha SMS-szolgáltatást igényel bankjától, melynek eredményeképpen a számlán történt változásokról azonnal értesítést kap.
 • Kérjük, készpénzfelvételnél, illetve vásárlásnál használt négyjegyű PIN kódját soha ne adja meg internetes fizetés esetén, illetve ügyeljen arra, hogy a kártyaszámát és a kártya lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek!
 • A vásárlást, fizetést követően mindig jelentkezzen ki a web oldalról! Különösen fontos ez olyan számítógép esetén, amit más is használ. Az adatai védelme érdekében javasoljuk, hogy saját gépről vásároljon, kerülje a nyilvános internetes kávézókat, hotspotokat!
 • Kéjük, e-mailben történő adategyeztetéskor fokozottan figyeljen, ugyanis Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban egyre gyakoribb, hogy illetéktelenek e-mailben próbálnak adatot kicsalni.
 • Amennyiben adatai frissítését kérik Öntől – akár olyan kereskedők is, ahol korábban már vásárolt – legyen elővigyázatos, hiszen akár a kereskedő nevében is eljárhatnak illetéktelenek. Ilyen esetekben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az addig megszokott módon, hogy ellenőrizze a feladót.
 • További gyanúra adhat az is okot, ha túl kedvező ajánlattal, nyereményjátékkal vagy soha meg nem rendelt termék lemondásával kapcsolatban kap levelet.
 • A kártyatársaságok sem e-mailben, sem telefonon nem keresik meg közvetlenül a kártyabirtokosokat! Amennyiben kártyatársaságok nevében olyan e-mailt vagy telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy bankkártyájának adatait illetéktelenek szerezték meg kérjük, ne adja meg az adatait, illetve haladéktalanul értesítse kártyakibocsátóját.

Vásárlás az interneten

 • A webes vásárlás egyik előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatja a hasonló termékek árait, így egyszerűen és gyorsan választhatja ki az Önnek legkedvezőbb ajánlatot.
 • Megrendelés előtt – különösen az első megrendelés alkalmával – kérjük, ellenőrizze a webáruházzal kapcsolatos információkat (mióta működik, mennyire tartják megbízhatónak a céget, a jogszabályok alapján előírt kötelező előírt általános elérhetőségek szerepelnek-e a honlapon, pl. cím, telefonszám).
 • Az internetes cégek annak érdekében, hogy védjék vásárlóikat számos biztonsági funkciót építenek be webáruházaikba. A honlapon szereplő nagy kártyacégek biztonsági logói (pl. MasterCard SecureCode) vagy egyéb titkosítások pl. SSL-kódok mindegyike arra utal, hogy az internetes kereskedő megtette a szükséges lépéseket a biztonságos netes vásárlás érdekében.
 • A kommunikáció titkosítását mutatja az URL címben a „https” és az oldal jobb alsó sarkában szereplő lakat ikon is vagy a bal alsó sarokban található kulcs ikon, melyekre kattintva megjelennek a biztonsági tanúsítványok.
 • Minden vásárlás alkalmával mentse el vagy nyomtassa ki megrendelését, annak fizetési visszaigazolását, a fizetéskor megadott adatokat, a megrendelt áru termékismertetőjét.
 • A webáruház szerződési feltételeit ajánlott elolvasni megrendeléskor, hiszen amennyiben minőségi problémák merülnének fel a megrendelt termék vagy szolgáltatás esetén hasznos, ha tudja, mennyi időn belül nyújthat be reklamációt, milyen feltételek mellett vonhatja vissza megrendelését, illetve mikor és hogyan kaphatja vissza a pénzét.

Banki átutalással történő fizetés a SimplePay rendszerben

 • Ezen fizetési mód választása esetén a vásárló közvetlenül az OTP Mobil Kft. számára utalja el a vásárlás ellenértékét.
 • Csak HUF-ban indított átutalási megbízásokat tud fogadni rendszerünk.
 • A szolgáltatás működése: Az ügyfél kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget a kereskedő webáruházában, a SimplePay e-mailben elküldi a vásárlónak az utalás részleteit. A vásárló kiegyenlíti tartozását banki átutalás segítségével a saját e-banki felületén. Az utalás megérkeztéről a SimplePay azonnal értesíti a Kereskedőt, aki teljesíti a megrendelést.

LETÖLTHETŐ VÁLTOZAT.

 

Fizetés Utánvéttel

Feltöltés alatt...

Szállítási Feltételek

EXPRESSZ PROTEIN FUTÁR:

AZ EXPRESSZ KISZÁLLÍTÁSUNK ÁTMENETILEG SZÜNETEL! HA SÜRGŐSEN AZNAPI SZÁLLÍTÁST SZERETNÉL KÉRJÜK, HOGY KERESS FEL MINKET TELEFONON ÉS KOLLÉGÁINK KALKULÁLNAK A SZÁLLÍTÁSRA A TÁVOLSÁG ALAPJÁN EGY EGYEDI ÁRAT!

A szolgáltatás által a rendelés feldolgozását követően akár 1 órán belül megkaphatja csomagját! Igyekszünk az 1 órán belüli kiszállítási időt tartani, de a forgalmi viszonyok és a készlet hozzáférhetősége befolyásolhatja a szállítási időt! 

Az expressz futár szolgáltatással kért rendeléseket az üzleteink nyitvatartásának utolsó 30 percében már nem nem biztos, hogy fel tudjuk dolgozni így azok szállítása áteshet a következő nyitvatartási napunkra (erről mindenképp tájékoztatjuk a vásárlót)!

A szolgáltatás Hétfőtől-Szombatig vehető igénybe!

GLS FUTÁRSZOLGÁLATTAL TÖRTÉNŐ HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

Az Ön által megrendelt termékeket a GLS futárszolgálat szállítja ki Magyarország területére.

10 kilométernél közelebb eső címek esetében amennyiben lehetőségünk van rá, saját futárral szállítunk, függetlenül a GLS futárszolgálattól! Ilyen esetben természetesen előre egyeztetjük a vásárlóval a szállítás időpontját és igyekszünk gyorsabban tejesíteni azt mintha a GLS futárszolgálatnak lenne átadva a csomag! 

Belföldi és integrált csomagszállítás - a GLS a feladó kérésének megfelelően elvégzi a csomagok felvételét a Megbízó által megjelölt helyen, és a csomagok kézbesítését, oly módon, hogy a felvételtől a kiszállításig mindvégig a felügyelete alatt marad.

A küldemény és a küldeményekkel kapcsolatos információk a feladó által is nyomon követhetőek és a kézbesítés igazolása bármikor (elévülési időn belül) vissza keresheti.

Amennyiben a csomagot a Futárszolgálat által meghatározott időkereten belül nem tudja átvenni,a futárszolgálat a küldeményt automatikusan visszakézbesíti részünkre.

Ez esetben a megrendelő köteles az eredeti, teljes futárdíjat + a visszaszállítás díját cégünknek megtéríteni! Ilyen esetben a díjakat a GLS cégünk felé kiállított számlája alapján határozzuk meg!

Az elkeveredett futárszolgálati értesítő a megrendelő részéről futárszolgálati reklamáció tárgyát képezi,az ebből származó anyagi felelősséget nem vállaljuk!

A GLS futárszolgálat e-mail, illetve SMS formájában küldi a csomag érkezéséről az értesítést amelynek tartalma a csomagszám! A rendelés a csomagszám alapján követhető nyomon!

KÉRJÜK ELLENŐRIZZE, HOGY OLYAN E-MAIL CÍMET ÉS TELEFONSZÁMOT ADOTT MEG A RENDELÉSKOR, AMI HELYES ÉS AMIT RENDSZERESEN HASZNÁL!

Amennyiben a vásárló nem elérhető a megadott elérhetőségeken és emiatt az átvétel meghiúsul, a feladó, újraküldés esetén a szállítási díjat ismételten felszámolhatja! A megelőzés érdekében ha már a csomag feladása előtt kiderül, hogy valamelyik elérhetőség nem megfelelő, a vásárlóval való egyeztetésig a csomag nem kerül kiküldésre!

Magyarországra, előre fizetés esetén a szállítási költség: 1.990 Ft

Magyarországra utánvéttel szállítási költség : 1.990 Ft

60.000 Ft feletti rendelés esetén Magyarországon belül a szállítás INGYENES!

CSERELEHETŐSÉG:

Cégünk számunkra fontos hogy az általunk forgalmazott termékek eredetét a gyártótól a vásárlóig végig követhessük. Ezért a megrendelt és kiszállított termék cseréjére nincs lehetőség.

SZÁLLÍTÁSI DÍJ, MAGYARORSZÁGON KÍVÜL:

Magyarországon kívüli címre történő szállítási igény esetén egyedi árkalkulációt biztosítunk! A külföldi szállítási árakról és fizetési módokról az elérhetőségeink valamelyikén informálódhat! 

Cégünk az árkalkuláció felülvizsgálatának és új szállítási ár meghatározásának jogát fenntartja!

A csomag körmérete nem haladhatja meg a 3 métert (maximális magasság: 60 cm, maximális szélesség: 80 cm, maximális hosszúság: 200 cm, maximális súly: 40 kg)! Amennyiben a rendelés nem fér bele a legnagyobb csomagméretbe, a szállítást csak több csomagban tudjuk elindítani! Ez eseteben a plusz csomag(ok) költsége a vásárlót terheli! * Amennyiben alapvetően elérte a szállítás az ingyenes szállításhoz szükséges értéket, de nem fér bele az a rendelés a legnagyobb csomagméretbe, úgy a további csomagok díja a vásárlót terheli! Abban az esetben ha a vásárlás értéke az ingyenes szállításhoz szükséges limit többszöröse (egész számra, lefele kerekítve), azt a rendelést annyi csomagként áll módunkban feladni ingyenesen! A további csomagok díja ez esetben is a vásárlót terheli! A plusz csomagok szállítási költségét a fentebb meghatározott díjak alapján kalkuláljuk de minden ilyen esetben egyeztetünk a vásárlóval!

A futárszolgálat részletes szállítási feltételeiről a https://gls-group.eu/HU/hu/home weboldalon tájékozódhat!

CSOMAGKÖVETÉS:

https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

GLS CSOMAGPONTRA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS ÉS ÁTVÉTEL: JELENLEG SZÜNETEL!

Az Ön által megrendelt termékeket a GLS futárszolgálat szállítja ki az Ön által megjelölt GLS CSOMAGPONTRA! KÉRJÜK A RENDELÉSKOR MEGJEGYZÉSKÉNT TÜNTESSE FEL AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT GLS CSOMAGPONT NEVÉT ÉS CÍMÉT! FONTOS: GLS AUTOMATÁBA NEM TUDUNK SZÁLLÍTANI, AKKOR SEM HA AZ ADOTT AUTOMATA A GLS CSOMAGPONT KERESŐ LISTÁJÁBAN MEGJELENIK!!!

Belföldi és integrált csomagszállítás - a GLS a feladó kérésének megfelelően elvégzi a csomagok felvételét a Megbízó által megjelölt helyen, és a csomagok kézbesítését, oly módon, hogy a felvételtől a kiszállításig mindvégig a felügyelete alatt marad.

A küldemény és a küldeményekkel kapcsolatos információk a feladó által is nyomon követhetőek és a kézbesítés igazolása bármikor (elévülési időn belül) vissza keresheti.

Amennyiben a csomagot a Futárszolgálat által meghatározott időkereten belül nem tudja átvenni, a futárszolgálat a küldeményt automatikusan visszakézbesíti részünkre.

Ez esetben a megrendelő köteles az eredeti, teljes futárdíjat + a visszaszállítás díját cégünknek megtéríteni! Ilyen esetben a díjakat a GLS cégünk felé kiállított számlája alapján határozzuk meg!

Az elkeveredett futárszolgálati értesítő a megrendelő részéről futárszolgálati reklamáció tárgyát képezi, az ebből származó anyagi felelősséget nem vállaljuk!

A GLS futárszolgálat e-mail, illetve SMS formájában küldi a csomag érkezéséről az értesítést amelynek tartalma a csomagszám! A rendelés a csomagszám alapján követhető nyomon!

KÉRJÜK ELLENŐRIZZE, HOGY OLYAN E-MAIL CÍMET ÉS TELEFONSZÁMOT ADOTT MEG A RENDELÉSKOR, AMI HELYES ÉS AMIT RENDSZERESEN HASZNÁL!

Amennyiben a vásárló nem elérhető a megadott elérhetőségeken és emiatt az átvétel meghiúsul, a feladó, újraküldés esetén a szállítási díjat ismételten felszámolhatja! A megelőzés érdekében ha már a csomag feladása előtt kiderül, hogy valamelyik elérhetőség nem megfelelő, a vásárlóval való egyeztetésig a csomag nem kerül kiküldésre!

SZÁLLÍTÁSI DÍJ, MAGYARORSZÁGON BELÜL: (Általában 1-5 munkanap!)

Magyarországra, előre fizetés esetén a szállítási költség: 1.300 Ft

Magyarországra utánvéttel szállítási költség : 1.300 Ft

40.000 Ft feletti rendelés esetén Magyarországon belül a szállítás INGYENES!

CSERELEHETŐSÉG:

Cégünk számunkra fontos hogy az általunk forgalmazott termékek eredetét a gyártótól a vásárlóig végig követhessük. Ezért a megrendelt és kiszállított termék cseréjére nincs lehetőség.

Cégünk az árkalkuláció felülvizsgálatának és új szállítási ár meghatározásának jogát fenntartja!

A csomag körmérete nem haladhatja meg a 3 métert (maximális magasság: 60 cm, maximális szélesség: 80 cm, maximális hosszúság: 200 cm, maximális súly: 40 kg)! Amennyiben a rendelés nem fér bele a legnagyobb csomagméretbe, a szállítást csak több csomagban tudjuk elindítani! Ez eseteben a plusz csomag(ok) költsége a vásárlót terheli! * Amennyiben alapvetően elérte a szállítás az ingyenes szállításhoz szükséges értéket, de nem fér bele az a rendelés a legnagyobb csomagméretbe, úgy a további csomagok díja a vásárlót terheli! Abban az esetben ha a vásárlás értéke az ingyenes szállításhoz szükséges limit többszöröse (egész számra, lefele kerekítve), azt a rendelést annyi csomagként áll módunkban feladni ingyenesen! A további csomagok díja ez esetben is a vásárlót terheli! A plusz csomagok szállítási költségét a fentebb meghatározott díjak alapján kalkuláljuk de minden ilyen esetben egyeztetünk a vásárlóval!

A futárszolgálat részletes szállítási feltételeiről a https://gls-group.eu/HU/hu/home weboldalon tájékozódhat!

GLS CSOMAGPONT KERESŐ:

https://gls-group.eu/HU/hu/depo-csomagpont-kereses

CSOMAGKÖVETÉS:

https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

FOXPOST CSOMAGAUTOMATÁBA SZÁLLÍTÁS: JELENLEG SZÜNETEL!

Az Ön által megrendelt termékeket a FOXPOST futárszolgálat szállítja ki az Ön által megjelölt FOXPOST CSOMAGAUTOMATÁBA! KÉRJÜK A RENDELÉSKOR MEGJEGYZÉSKÉNT TÜNTESSE FEL AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT FOXPOST CSOMAGAUTOMATA NEVÉT ÉS CÍMÉT!

Belföldi és integrált csomagszállítás - a FOXPOST a feladó kérésének megfelelően elvégzi a csomagok felvételét a Megbízó által megjelölt helyen, és a csomagok kézbesítését, oly módon, hogy a felvételtől a kiszállításig mindvégig a felügyelete alatt marad.

A küldemény és a küldeményekkel kapcsolatos információk a feladó által is nyomon követhetőek és a kézbesítés igazolása bármikor (elévülési időn belül) vissza keresheti.

Amennyiben a csomagot a Futárszolgálat által meghatározott időkereten belül nem tudja átvenni, a futárszolgálat a küldeményt automatikusan visszakézbesíti részünkre.

Ez esetben a megrendelő köteles az eredeti, teljes futárdíjat + a visszaszállítás díját cégünknek megtéríteni! Ilyen esetben a díjakat a FOXPOST cégünk felé kiállított számlája alapján határozzuk meg!

Az elkeveredett futárszolgálati értesítő a megrendelő részéről futárszolgálati reklamáció tárgyát képezi, az ebből származó anyagi felelősséget nem vállaljuk!

A FOXPOST futárszolgálat e-mail és SMS formájában küldi a csomag érkezéséről az értesítést amelynek tartalma a csomagszám és a nyitókód! A rendelés a csomagszám alapján követhető nyomon!

KÉRJÜK ELLENŐRIZZE, HOGY OLYAN E-MAIL CÍMET ÉS TELEFONSZÁMOT ADOTT MEG A RENDELÉSKOR, AMI HELYES ÉS AMIT RENDSZERESEN HASZNÁL!

Amennyiben a vásárló nem elérhető a megadott elérhetőségeken és emiatt az átvétel meghiúsul, a feladó, újraküldés esetén a szállítási díjat ismételten felszámolhatja! A megelőzés érdekében ha már a csomag feladása előtt kiderül, hogy valamelyik elérhetőség nem megfelelő, a vásárlóval való egyeztetésig a csomag nem kerül kiküldésre!


SZÁLLÍTÁSI DÍJ, MAGYARORSZÁGON BELÜL: (Általában 1-5 munkanap!)

Magyarországra, előre fizetés esetén a szállítási költség: 999 Ft

Magyarországra utánvéttel szállítási költség : 999 Ft

25.000 Ft feletti rendelés esetén Magyarországon belül a szállítás INGYENES!

CSERELEHETŐSÉG:

Cégünk számunkra fontos hogy az általunk forgalmazott termékek eredetét a gyártótól a vásárlóig végig követhessük. Ezért a megrendelt és kiszállított termék cseréjére nincs lehetőség.

Cégünk az árkalkuláció felülvizsgálatának és új szállítási ár meghatározásának jogát fenntartja!

A csomag körmérete nem haladhatja meg a 3 métert (maximális magasság: 60 cm, maximális szélesség: 80 cm, maximális hosszúság: 200 cm, maximális súly: 40 kg)! Amennyiben a rendelés nem fér bele a legnagyobb csomagméretbe, a szállítást csak több csomagban tudjuk elindítani! Ez eseteben a plusz csomag(ok) költsége a vásárlót terheli! * Amennyiben alapvetően elérte a szállítás az ingyenes szállításhoz szükséges értéket, de nem fér bele az a rendelés a legnagyobb csomagméretbe, úgy a további csomagok díja a vásárlót terheli! Abban az esetben ha a vásárlás értéke az ingyenes szállításhoz szükséges limit többszöröse (egész számra, lefele kerekítve), azt a rendelést annyi csomagként áll módunkban feladni ingyenesen! A további csomagok díja ez esetben is a vásárlót terheli! A plusz csomagok szállítási költségét a fentebb meghatározott díjak alapján kalkuláljuk de minden ilyen esetben egyeztetünk a vásárlóval!

A futárszolgálat részletes szállítási feltételeiről a https://foxpost.hu weboldalon tájékozódhat!

FOXPOST CSOMAGAUTOMATA KERESŐ:

https://foxpost.hu/csomagautomatak

CSOMAGKÖVETÉS:

https://www.foxpost.hu/csomagkovetes/

info@primeprotein.eu

FONTOS INFORMÁCIÓ!
A Étrendkiegészítő és Különleges táplálkozási célú élelmiszer gyártók a változtatás jogával élve a fejlesztéseknek és a változó szabályozásoknak köszönhetően értesítés nélkül módosíthatják a termékek összetételét, leírását! Adatbázisunk folyamatos karbantartásának és frissítésének ellenére előfordulhat, hogy nem tudunk azonnal lépést tartani a változásokkal így a weboldalunkon közölt termékinformációk, képek TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, amikért az említett okok miatt felelősséget nem tudunk vállalni. Azonos név alatt található, de különböző ízesítésű termékek összetételében minimális különbség lehet (a leírásban általánosságban egy ízesítés összetételét tüntetjük fel)!
Annak ellenére, hogy a webshopunkon látható raktárkészlet adatok tekintetében szintén törekszünk folyamatosan aktualizált információkat megjeleníteni, az egyszerre bejövő rendelések, vásárlások és esetleges készleteltérések miatt ezen adatok is TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A weboldalon látható árak és kedvezmények képzése emberi erőforrások által történik!
A hibalehetőségek miatt a termék átvétele előtt észrevételezett tévedések esetén az árak, kedvezmények változtatásának jogát fenntartjuk! Természetesen ilyen esetben a fogyasztót a termék átvétele előtt értesítjük! A kapcsolatok menüpontban található elérhetőségeink bármelyikén szívesen adunk szakszerű tájékoztatást termékeinkről!

Jogi Nyilatkozat

A szerződés tárgya a Tekri Kft www.biotechusafuar.hu domain-en található internetes áruházában megvásárolni kívánt árucikk.
Vállalkozó adatai:
Tulajdonos és üzemeltetője: Tekri Kft
Kapcsolattartó neve: Beszeda Bálint.
A cég székhelye: 1052 Budapest, Károly körút 8. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-195879              
A cég statisztikai számjele: 25033708-4729-113-01.
Adószám: 25033708-2-41.
Közösségi adószám: HU25033708.
Bankszámlaszám: 10103104-49047800-01004005
E-mail cím: info@primeprotein.eu
Web: http://biotechusafutar.hu


A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Tekri Kft e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.)
Kormányrendelet alapján,távollévők közötti szerződés jön létre:
Tekri Kft mint Eladó,valamint a Megrendelő, mint Vevő között, az alábbi feltételek szerint: Az Eladó a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termék(ek) az azon megjelölt szállítási címre,a Szállítási feltételek alatt írtaknak megfelelően kiszállítja.
Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik,-úgy az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül, e-mail vagy telefon útján felveszi a kapcsolatot a Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
A Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni!
Utánvételnél a szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza- készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.
Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm,számú rendelet szabályai az irányadóak.
A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar,az így kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek,és azokat a Tekri Kft nem iktatja.

Szerzői jogok:
A weboldal elrendezését, tartalmának egészét vagy részeit, "adat, megjelenő müszaki, grafika, szoftveres és egyéb megoldások, tájékoztató szövegek, adatok, információk" -bármely formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni TILOS! Felhasználásra kizárólag a Tekri Kft jogosult!
Ezek megsértése jogi következményt von maga után, felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését

Kérdése van? Írjon nekünk.

info@primeprotein.eu


© 2015 BioTechUSA Futár Webshop. Minden jog fentartva.